بیان دیدگاه

نکته بهداشتی: برخورد با پا ورم

[ad_1]

‘} دیگری {بازگشت ‘

‘ + htmlSnip.fb() + htmlSnip.tw() + htmlSnip.em() + htmlSnip.bk() + htmlSnip.pr() + htmlSnip.hl() + ‘

‘}} ()، insertShare = {atTitle: تابع () {$(‘#contentBody>h5:first’).after(shareHtml)} atWarning: تابع () {$(‘#warning’).before(shareHtml)} atTabs: تابع () {$(‘#tabs’).before(shareHtml)} atSlide: تابع () {$(‘#slidelinks_container1′).after(shareHtml)} atDefault: تابع () {اگر (location.href.indexOf(’embed=1′)! = -1) {$(‘.wrapper’).after(shareHtml)} دیگری اگر ($(‘#mainTOC,.tocBullet’).length > 0) {$(‘#mainTOC,.tocBullet’).after(shareHtml)} دیگری اگر ($(‘.healthday_image’).length > 0) {$(‘.healthday_image’).before(shareHtml)} اگر چیز دیگری ($(‘. News_list_rdr #TOCcontainer’) .length > 0) {$(‘. News_list_rdr، #TOCcontainer’).before(shareHtml)} دیگری اگر ($(‘#healthwise_reference’).length > 0) {اگر ($(‘#ITA’).length > 0) {$(‘#ITA’).before(shareHtml)} دیگری {$(‘h3:first’).after(shareHtml)}} اگر چیز دیگری ($(‘#related-resources #ap-references_fmt’).length > 0) {$(‘ #ap-references_fmt’).after(shareHtml) #related منابع} دیگری اگر ($(‘.authEditorWrap’).length > 0) {$(‘.authEditorWrap’).parent().after(shareHtml)} دیگری {$(‘#textArea p:not(:empty):first’).before(shareHtml)}}}، caseVar = تابع () {اگر (typeof currentPage! == “تعریف نشده”) {caseV = currentPage} دیگری اگر (s_articletype == اسلاید’) {caseV = s_articletype} دیگری {caseV = ‘پیش فرض’}}) ، موارد = {0: insertShare.atTitle 1: insertShare.atWarning 2: insertShare.atTabs 3: insertShare.atTabs 4: insertShare.atTabs 5: insertShare.atTabs 6: insertShare.atTabs 7: insertShare.atTitle 8: insertShare.atTitle 9: insertShare.atTitle 10: insertShare.atTitle 11: insertShare.atTitle 12: insertShare.atTitle 13: insertShare.atTitle، ‘اسلاید’: insertShare.atSlide، ‘پیش فرض’: insertShare.atDefault}؛ cases[caseV]()، hidePRpage = تابع () {$(‘#sharePRpg’).hide()} () domainCase = {‘medicinenet.com’: تابع () {emSite = ‘MedicineNet’}، ‘rxlist.com’: تابع () {emSite = ‘RxList’}، ’emedicinehealth.com’: تابع () {emSite = ‘eMedicineHealth’}}؛ (domainCase[location.hostname.replace(‘www.’, ”).replace(‘qa00.’, ”)]) (و) artTitle = $(“meta[property=’og:title’]”).attr(‘content’)، artLinkSet = تابع () {اگر (location.href.indexOf(’embed=1′)! = -1) {artLink = $(‘meta[property=”og:url”]’).attr(‘content’).split(‘?’) [0]} دیگری {artLink = $(‘meta[property=”og:url”]’).attr(‘content’)}} ()، artLinkEnc = encodeURIComponent(artLink) shareEmail = تابع () {var emSub = emSite + ‘لینک ارسالی توسط دوست’، emMsg = ‘بازدید من’ + emSite + ‘ و فکر کردم که شما علاقه مند در اطلاعات زیر می شود: nn’ + artTitle + ‘n’ + artLink; $(‘#shareEM’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {window.location = ‘mailto:?subject=’ emSub + ‘ & بدن =’ + escape(emMsg); wmdPageLink(‘share-email’)})} ()، shareBookmark = تابع () {$(‘#shareBK’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {var triggerDefault = کاذب؛ اگر (window.sidebar && window.sidebar.addPanel) {window.sidebar.addPanel (artTitle ، artLink، ”)} اگر چیز دیگری ((window.sidebar && (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(‘firefox’) > -1)) || (window.opera && window.print)) {var خود = $(این) self.attr (“href در”، artLink)؛ self.attr (‘عنوان’، artTitle)؛ self.attr (‘rel’، ‘خوانده’); self.off(e); triggerDefault = درست} اگر چیز دیگری (window.external && (‘AddFavorite’ در window.external)) {window.external.AddFavorite (artLink، artTitle)} دیگری {هشدار (“مطبوعات” + (navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf(‘mac’)! = -1? ‘Cmd’: ‘کنترل’) + ‘+ D به این صفحه است.’) } wmdPageLink(‘share-bookmark’); بازگشت triggerDefault})} () shareFacebook = تابع () {var modalFB = جدید معین ({elem: ‘#shareFB’، مطالب و محتوا: ‘

شما در حال به بازدید از وب سایت خارج از’ + emSite + ‘. همانطور که آن را از مال ما متفاوت با ما آشنا لطفا با سیاست حفظ حریم خصوصی این دیگر website است.

ادامه ‘، ارتفاع: عرض ‘200’: پیگیری ‘600’: ‘سهم اتاق با غذا’}); modalFB.init(); $(‘#shareFB’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {$(‘#fbModal a’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {window.open (‘https://www.facebook.com/login.php?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fsharer%2Fsharer.php%3Fu%3D’ + artLinkEnc + ‘ % 26ret % 3Dlogin & نمایش = پنجره ‘، artTitle، “عرض = 600 ارتفاع = 400 resizable، scrollbars = بله، وضعیت 1’ =); closeModal(); wmdPageLink(‘share-fb-continue’)})})} ()، shareTwitter = تابع () {var modalTW = جدید معین ({elem: ‘#shareTW’، محتوا: ‘

شما در حال به بازدید از وب سایت خارج از’ + emSite + ‘. همانطور که آن را از مال ما متفاوت با ما آشنا لطفا با سیاست حفظ حریم خصوصی این دیگر website است.

ادامه ‘، ارتفاع: عرض ‘200’: پیگیری ‘600’: ‘سهم tw’}); modalTW.init(); $(‘#shareTW’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {$(‘#twModal a’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {window.open (‘https://twitter.com/intent/tweet?url=’ + artLinkEnc, artTitle, ‘ عرض = 600 ارتفاع = 400 resizable، scrollbars = بله، وضعیت 1’ =); closeModal(); wmdPageLink(‘share-tw-continue’)})})} ()، printArticle = تابع () {var modalPR = جدید معین ({elem: ‘#sharePRart’، محتوا: ”، ارتفاع: عرض ‘600’: ‘600’، پیگیری: سهم چاپ}); modalPR.init(); $(‘#sharePRart’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {var defaultPrint = تابع () {$(‘#printModal’).append(”)} articleType = {‘پیش فرض’: defaultPrint}؛ (articleType [s_articletype] || articleType[‘default’]) (); $(‘#printBtn’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {$(‘#print’).text است (“); $(‘ #print’).text(‘*{background:none;color:#000}’); $(‘ #printBtn,.modal_close’).remove(); $(‘.modal_box’).removeAttr(‘style’); $(‘#printModal’).css ({‘ارتفاع’: ‘خودرو’، ‘عرض’: ‘خودرو’}); closeModal(); window.frames[‘printFrame’].focus() window.frames[‘printFrame’].print(); wmdPageLink(‘share-print-button’)})})} ()، printPage = تابع () {$(‘#sharePRpg’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {window.print(); wmdPageLink(‘share-print-page’)})} ()، نشانگر = تابع () {$(‘#shareHL’).on (‘کلیک کنید’، تابع () {var خود = $(این) printArt $(‘#sharePRart’)، printPg = = $(‘#sharePRpg’)، pagePrint = $(‘ #sharePRpg’).css(‘display’)؛ اگر (pagePrint == ‘خالی’) {self.addClass(‘hlOn’).removeClass(‘hlOff’); self.attr (‘عنوان’ ، ‘کلیک کنید برای روشن شدن نکات برجسته’); printPg.show(); printArt.hide(); $(‘article’).textHighlighter ({onAfterHighlight: تابع (برجسته) {$(برجسته) از يکسو، (‘کلیک کنید’، تابع () {$(‘article’).getHighlighter().removeHighlights(this)})}}); OODomainCookieWrite (‘www.medicinenet.com’، ‘hlstate’، ‘در’); wmdPageLink(‘high-on’)} دیگری {self.addClass(‘hlOff’).removeClass(‘hlOn’); self.attr (‘عنوان’، ‘کلیک کنید شروع به برجسته سازی’); printPg.hide(); printArt.show(); $(‘ article’).getHighlighter().removeHighlights()؛ $(‘article’).getHighlighter().destroy(); OODomainCookieWrite (‘www.medicinenet.com’، ‘hlstate’، ‘خاموش’); wmdPageLink(‘high-off’)}})} ()})؛

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *